ORT
  • est
  • rus

Eksamid, tasemetööd

Eksamid, tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal
Vastu võetud 17.05.2018 nr 17
 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse§ 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad
 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
     eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
 2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
     inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 3) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.
 
§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
     eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.
Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) vene keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 
4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
 
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) vene keel (kirjalik) – 29. mai 2019. a.
 
7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.