ORT
  • est
  • rus

Eksamid, tasemetööd

Riigieksamitevormid ja ajad


1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
       eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
 2.  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
       inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 3.  matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
 

Põhikooli lõpueksamiteõppeained, vormid ja ajad

 
1.     eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
2.        matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3.        valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,    ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetöödeõppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1.  eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 2.  matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1.  eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 2.  matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3.  vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.
Mailis Reps
Minister
Tea Varrak
Kantsler