ORT
  • est
  • rus

Koolivaheajad

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Vastu võetud 23.08.2016 nr 56

RT I, 24.08.2016, 4
jõustumine 01.09.2017
Muudetud järgmiste aktidega (näita)
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

§ 1.  2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
  2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
 4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.
[RT I, 12.05.2017, 5 - jõust. 01.09.2017]

§ 2.  Määruse jõustumine
  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/112052017006?tegevus=salvesta-link