ORT
  • est
  • rus

Vastuvõttu kord

Tallinna Juudi Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

avaldus vastuvõtt 1. klass Lisa nr.1
Avaldus vastuvõtt 10.klass Lisa nr. 2
Avaldus vastuvot Lisa nr.3
Praktiliste tööde sisu ja hindamise alused Lisa nr.4

Esimesse klassi astumine
http://www.tallinn.ee/haridus/Esimesse-klassi-astumine-2#oigus