ORT
  • est
  • rus
Toitlustamise info
08.04.2019

Tallinna Juudi Kool kuulutab välja vastuvõtu 10. klassi 2019.-2020. õppeaastaks

10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 16.04 2019 ja 02.05.2019 kell 
15:00-17:00.
Test koosneb ülesannetest neljas õppeaines. Nendeks õppeaineteks on 
eesti keel, matemaatika, inglise ja vene keel ning ülesanded on 
koostatud vastavalt Riiklikule Õppekavale.
Lävend – vähemalt 60 punkti 100st punktist.

Koolitarbed, mida läheb vaja matemaatikas, peavad olema kaasa võetud.
Tähelepnau!!! Tallinna Juudi Kooli õpilased ei pea täitma!!!

Registreerimisvormi link