ORT
  • est
  • rus

Olümpiaadid

2016/2017. õppeaasta OLÜMPIAADID

 
 
ÜLELINNALISED KOOLIVOORUD

õppeaine klass kuupäev kellaaeg toimumise koht komisjoni esimees kontakt
Geograafia 7. - 8.kl 11/15/2016 11.00 - 12.45 elektrooniline, koolides Ivi Olev i.olev@saksa.tln.edu.ee
  9. - 12.kl 11/15/2016 13.00 - 15.00 elektrooniline, koolides Ivi Olev i.olev@saksa.tln.edu.ee
Matemaatika 7. - 12.kl 1/11/2017 12.00 -15.00/16.00 koolides Ella Šved ella@tg.edu.ee
Keemia 8. - 12.kl 12/12/2016 12.00 - 15.00 koolides Vladimir Ossipov v.v.ossipov@gmail.com
Bioloogia 6. - 7.kl 1/11/2017 10.00 - 14.00 elektrooniline, koolides Mari Uudelt mari.uudelt@gmail.com
  8. - 12.kl 1/12/2017 12.00 - 14.00 koolides Mari Uudelt mari.uudelt@gmail.com
Füüsika 8. - 12.kl 12/6/2016 12.00 - 15.00 koolides Marika Reinmets marika.reinmets@ut.ee
Õpioskused 5 .kl täpsustub täpsustub vt. juhendit Helina Reino helina.reino@gag.ee
 

TALLINNA OLÜMPIAADID (PIIRKONNAVOORUD)

õppeaine klass   kuupäev kellaaeg toimumise koht komisjoni esimees kontakt
Informaatika vt. juhendit L 11/19/2016 aeg täpsustub Tallinna Reaalkool /
Tallinna Ühisgümnaasium
Tiia Niggulis tiia.niggulis@real.edu.ee
Geograafia 7.kl L 12/10/2016 aeg täpsustub täpsustub Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
Elektooniline  (7.-12.k l) 8.kl L 12/10/2016 aeg täpsustub täpsustub Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
  9.kl L 12/10/2016 aeg täpsustub täpsustub Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
  10. - 12.kl L 12/10/2016 aeg täpsustub täpsustub Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
vene õppekeelega koolid 7. - 8.kl L 12/10/2016 aeg täpsustub täpsustub Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
vene õppekeelega koolid 9.- 12.kl L 12/10/2016 aeg täpsustub täpsustub Pilvi Tauer pilvi.tauer@ttg.edu.ee
Keemia 8. - 12.kl L 1/21/2017 aeg täpsustub Gustav Adolfi Gümnaasium Martin Saar martin. saar@real.edu.ee
Inglise keel 10. - 12.kl R 1/27/2017 aeg täpsustub täpsustub Margarita Eero margarita.eero@kuristiku.ee
Prantsuse keel 7-9./10. - 12.kl R 1/27/2017 aeg täpsustub elektrooniline, koolides Merilyn Meristo merilyn.meristo@tlu.ee
Saksa keel 10. - 12.kl R 1/27/2017 aeg täpsustub Tallinna Inglise Kolledž Mare Lillemäe mare.lillemae@tik.edu.ee
Füüsika 8. - 12.kl L 1/28/2017 aeg täpsustub Tallinna Reaalkool Toomas Reimann toomas.reimann@real.edu.ee
Emakeel 7. - 12.kl E 1/30/2017 aeg täpsustub Jakob Westholmi Gümnaasium Lilian Aun kevade@westholm.ee
Soome keel 10. - 12.kl   1/1/2017 aeg täpsustub koolides Margit Kuusk margit.kuusk@ut.ee
Bioloogia 6. - 12.kl L 2/4/2017 aeg täpsustub Tallinna Järveotsa Gümnaasium Mari Uudelt mari.uudelt@gmail.com
Matemaatika 7. - 12.kl T 2/7/2017 aeg täpsustub Tallinna Kuristiku Gümnaasium Annela Valdi annela.valdi@kuristiku.ee
Ühiskonnaõpetus vt juhendit R 2/10/2017 vt juhendit elektrooniline /koolides Aare Ristikivi aare@htg.tartu.ee
Lingvistika 9. - 12.kl L 2/11/2017 vt. juhendit Tallinna Ülikool Olga Gerassimenko olga.gerassimenko@gmail.com
Inimeseõpetus 5.-8.kl K 2/15/2017 vt. juhendit vt. Juhendit (internetipõhine) Margit Kagadze mkagadze@gmail.com
Vene keel võõrkeel 10. - 12.kl R 3/3/2017 12.00 - ... Audentese Erakool Olga Tšassova olga.tsassova@audentes.ee
Kunst 7. - 12.kl L 3/4/2017 aeg täpsustub Tallinna Kunstikool Heli Mänd heli.mand@arte.edu.ee
Loodusteadused vt juhendit L 3/11/2017 aeg täpsustub Tallinna Pae Gümnaasium Pavel Alonov p.alonov@pae.tln.edu.ee
Majandus 7. - 12.kl L 3/11/2017 aeg täpsustub Tallinna Reaalkool Ene Saar ene.saar@real.edu.ee
Käsitöö, kodundus 8.-9.kl K 3/15/2017 aeg täpsustub Kadrioru Saksa Gümnaasium Anne Tiitson anne.tiitson@ksg.edu.ee
Tehnoloogiaõpetus 7.-9.kl K 3/15/2017 aeg täpsustub Tallinna Arte Gümnaasium Tiit Kobrusepp tiit.kobrusepp@arte.edu.ee
Õpioskused 5.kl   täpsustub aeg täpsustub Tallinna Reaalkool Helina Reino helina.reino@gag.ee
 

KIRJALIKUD OLÜMPIAADITÖÖD ÜLIKOOLIDELE

olümpiaad osalejad esitamise tähtaeg kellele esitada
Vene keel emakeel (eelvooru tööd) 9. - 12.kl 1/9/2017 Tartu Ülikool
Eesti keel võõrkeel (eelvooru tööd) 9. - 12.kl 1/16/2017 Tallinna Ülikool
Emakeel (uurimistööd) 9. - 12.kl 1/23/2017 Tallinna Ülikool
Eesti kirjandus (eelvooru tööd) vt. juhendit 1/30/2017 Tartu Ülikool
Usundiõpetus (esseed) vt. juhendit 2/6/2017 Tartu Ülikool, Eesti Religiooniõpetajate,
Teaduse ja ReligiooniKolleegium
Filosoofia(esseed) vt. juhendit 2/20/2017 Tartu Ülikool
 
Info Tallinnas toimuvate olümpiaadide kohta on aadressil          http://olympiaadid.haridus.ee
Olümpiaadide üleriigiliste lõppvoorude ajakava ja juhendid      http://www.teaduskool.ut.ee
 
Egle Vospert
Tallinna Haridusamet
egle.vospert@tallinnlv.ee
tel:      +372 6404 976
mob:   +372 51 938 885