ORT
  • est
  • rus

Terviseedendus

Tallinna Juudi kool liitus tervist edendavate koolidega.


Tallinna Juudi kooli tervisepoliitika väärtused
  • Tervislikke eluviise hindav noor
  • Rahulik ja turvaline koolikeskkond nii õpilastele kui õpetajatele
  • Tervislik töökeskkond õpetajatele jm koolipersonalile

Täpsemat infot leiate Tervise Arengu Instituudi kodulehelt.