ORT
  • est
  • rus

Eksamid, tasemetööd

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) vene keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 
4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
 
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) vene keel (kirjalik) – 29. mai 2019. a.
 
7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.
 
Üleriigilised õpilasvõistlused 2018.-2019. õppeaastal

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-voistluskalender