ORT
 • est
 • rus

Eksamid, tasemetööd

 

 tundinädalas

09.06.2020        
2tundinädalas    20.01.2020 09.06.2020      
3tundinädalas   30.11.2019 11.03.2020 09.06.2020    
4tundinädalas   08.11.2019 21.01.2020 03.04.2020 09.06.2020  
5tundinädalas   18.10.2019 13.12.2019 14.02.2020 13.04.2020 09.06.2020
 

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.
I kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
 • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.
3. klassi õpilastele (paberil):
 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles:12. mai 2020.
II kooliastme tasemetööd
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
 • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 
 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 20. mai 2020.


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 
 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.
Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 Riigieksamite toimumise ajad

 


Eesti keel teise keelena

21.–23. aprill 2020 19.–20. mai 2020
Inglise keel 4.–11. mai 2020 26.–27. mai 2020
Matemaatika 22. mai 2020 1. juuni 2020
Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika eksam 21. veebruar 2020 Selgub septembris 2019
Käesoleva õppeaasta riigieksamite tulemused avalikustatakse  hiljemalt 18. juunil 2020.
 
Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.