ORT
  • est
  • rus

Õppetöö

ÜLDINE KOOLIELU KORRALDUS


• Tallinna Juudi Kool töötab alates 2006/07 ühes vahetuses.
• Tund 45 minutit, tundide algus 8.15
• Õppepäevi  - 175
• Klassid  1- 12
• Koolis on loodud ÕPILASOMAVALITSUS.
• Töötab  pikapäevarühm.
• Kool jätab omale õiguse moodustada gruppe  paralleelklasside vahel erinevates ainetes kui seda on vaja eksamiteks valmistumisel,paremate tulemuste saavutamiseks, samuti õpilaste arendamiseks.
• Õpilastel on võimalus saada  aineõpetajalt konsultatsioone vastavalt koostatud  graafikule.
• Koolis töötab malering 1 – 4 klassi õpilastele, juhendaja Aleksander Veingold  (Rahvusvaheline meister, filosoofia doktor)


2019/2020 õppeaastal on 35 õppenädalat, 175 tööpäeva.

Tallinna Juudi Kooli õppetöö korraldatakse:

põhikoolis 1.-9.kl. - trimestrite kaupa
gümnaasiumis 10.-12.kl. - kursuste kaupa
 
Põhikooli õpilaste teadmised ja oskused hinnatakse trimestri lõpul.
 
I trimester 01.09.2019 - 29.11.2020
II trimester 02.12.2019 - 21.02.2020
III trimester 02.03.2019 - 09.06.2020
 
Gümnaasiumi õpilaste teadmised ja oskused hinnatakse iga kursuse lõpul.
 

Koolivaheajad:

2019/2020. õppeaastal koolivaheajad

  •      I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
  •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
  •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
  •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;
  •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.