ORT
  • est
  • rus

Õppetöö

ÜLDINE KOOLIELU KORRALDUS


• Tallinna Juudi Kool töötab alates 2006/07 ühes vahetuses.
• Tund 45 minutit, tundide algus 8.15
• Õppepäevi  - 175
• Klassid  1- 12
• Koolis on loodud ÕPILASOMAVALITSUS.
• Töötab  pikapäevarühm.
• Kool jätab omale õiguse moodustada gruppe  paralleelklasside vahel erinevates ainetes kui seda on vaja eksamiteks valmistumisel,paremate tulemuste saavutamiseks, samuti õpilaste arendamiseks.
• Õpilastel on võimalus saada  aineõpetajalt konsultatsioone vastavalt koostatud  graafikule.
• Koolis töötab malering 1 – 4 klassi õpilastele, juhendaja Aleksander Veingold  (Rahvusvaheline meister, filosoofia doktor)


2018/2019 õppeaastal on 35 õppenädalat, 175 tööpäeva.

Tallinna Juudi Kooli õppetöö korraldatakse:

põhikoolis 1.-9.kl. - trimestrite kaupa
gümnaasiumis 10.-12.kl. - kursuste kaupa
 
Põhikooli õpilaste teadmised ja oskused hinnatakse trimestri lõpul.
 
I trimester 01.09.2018 - 30.11.2018
II trimester 01.12.2018 - 22.02.2019
III trimester 25.02.20198 - 11.06.20918
 
Gümnaasiumi õpilaste teadmised ja oskused hinnatakse iga kursuse lõpul.
 

Koolivaheajad:

I koolivaheaeg 22. oktoober 2018 – 28. oktoober 2018
II koolivaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019
III koolivaheaeg 25. veebruar 2019 – 3. märts 2019
IV koolivaheaeg 22. aprill 2019 – 28. aprill 2019
suvevaheaeg 12. juuni 2019 – 31. august 2019 (v.a. lõpuklassid)