ORT
  • est
  • rus

Tunnijaotuskava

Tunnijaotuskava põhikoolis 2017.a.- 2018.a.
2017.a-2018a. Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja klassiti


Tunnijaotusplaan gümnaasiumis 2017-2018