ORT
  • est
  • rus

Tunnijaotuskava

2019-2020 Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja klassiti

 

1.kl

2.kl

3.kl

I

4.kl

5.kl

6.kl

II

7.kl

8.kl

9.kl

III

Kokku

Vene keel 

6

6

7

19

5

3

3

11

2

2

2

6

36

Kirjandus

-

-

-

-

-

2

2

4

2

2

2

6

10

Eesti keel

2

2

2

6

4

4

4

12

4

4

4

12

30

A- võõrkeel

 

1

2

3

3

3

3

9

3

3

3

9

21

Matemaatika

3

3

4

10

4

4

5

13

5

4

4

13

36

Loodusõpetus

1

1

1

3

2

2

3

7

2

   

2

12

Geograafia

     

-

     

-

1

2

2

5

5

Bioloogia 

     

-

     

-

1

2

2

5

5

Keemia 

     

-

     

-

 

2

2

4

4

Füüsika 

     

-

     

-

 

2

2

4

4

Ajalugu 

     

-

 

1

2

3

2

2

2

6

9

Inimeseõpetus 

 

1

1

2

 

1

1

2

2

   

2

6

Ühiskonnaõpetus 

     

-

   

1

1

   

2

2

3

Muusika 

2

2

2

6

2

1

1

4

1

1

1

3

13

Kunst 

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

10

Tööõpetus,käsitöö ja kodundus, tehnoloogia

1

1

1

3

1

2

2

5

2

2

1

5

13

Kehaline kasvatus

2

2

2

8

2

2

2

8

2

2

2

6

22

Valikained:

                         

Karjääriõpetus

                   

1

1

 

arvutiõpetus

         

1

1

 

1

1

1

5

 

heebrea keel, 


3


3


2


6


3


2


2


6


2


3


 

4

juudi tavad

loovtöö

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

 

2

juudi ajalugu

         

1

1

2

1

1

1

9

Juudi kirjandus

           
 
 
 

 


 
 

Juudi ainet

1.kl

2.kl

3.kl

I

4.kl

5.kl

6.kl

II

7.kl

8.kl

9.kl

IIITunnijaotusplaan gümnaasiumis 2019-2020
 
 
 
10.
2019/
2020
11.
2019/
2020
12.
2019/
2020
 
KOHUSTUSLIKUD ÕPPEAINED
 
       
vene keel 2 2 2 6
kirjandus 1 2 1 4
eesti keel 3 3 3 9
eesti kirjandus     1 1
inglise keel 2 2 1 5
matemaatika 5
 
5
 
4
 
14
 
Geograafia(loodusgeograafia) 1  
 
  1
Geograafia (inimgeograafia) 1 1   2
bioloogia 1 2 1 4
keemia 2 1   3
füüsika 2 2 1 5
Ajalugu
Eesti ajalugu
1
2
1 2 6
inimeseõpetus   1   1
ühiskonnaõpetus   2   2
muusika 1 1 1 3
kunst 1 1   2
kehaline kasvatus 2 2 1 5
 
VALIKAINED
      73
Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini
 
 
 
 
1
 
 
    1
 
 
Tänapäeva vene kirjandus 
 
    1 1
Elementide keemia   1   1
eesti keel 1 1 1 3
 
eesti keel  С1 1 1 1 3
inglise keel 2 2 2 8
inglise keelС1
Suurbritania ajalugu
 
1
  2 2
1
VeebiDisain   1   1
majandus-ja ettevõtlusõpe   1 1 2
Riigikaitse,
Praktiline õpe välilaagris
2     2
juudi ajalugu 1 1   2
juudi kirjandus 1 1   2
psühholoogia 1   1 2
uurimistöö koostamine 1     1
Uurimistöö alused 1     1
3D- modelleerimine     1 1
34
        107