ORT
  • est
  • rus

TunnijaotuskavaTunnijaotusplaan gümnaasiumis 2018-2019
 
 
 
10.
2018/
2019
11.
2018/
2019
12.
2018/
2019
 
KOHUSTUSLIKUD ÕPPEAINED
 
       
vene keel 2 2 2 6
kirjandus 1 2 1 4
eesti keel 3 3 3 9
eesti kirjandus     1 1
inglise keel 2 2 1 5
matemaatika 5
 
5
 
4
 
14
 
Geograafia(loodusgeograafia) 1  
 
  1
Geograafia (inimgeograafia) 1 1   2
bioloogia 1 2 1 4
keemia 2 1   3
füüsika 2 2 1 5
Ajalugu
Eesti ajalugu
1
2
1 2 6
inimeseõpetus   1   1
ühiskonnaõpetus   2   2
muusika 1 1 1 3
kunst 1 1   2
kehaline kasvatus 2 2 1 5
 
VALIKAINED
      73
Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini
 
 
 
 
1
 
 
    1
 
 
Tänapäeva vene kirjandus 
 
    1 1
Elementide keemia   1   1
eesti keel 1 1 1 3
 
eesti keel  С1   1 1 2
inglise keel 2 2 3 7
inglise keelIELS   1   1
VeebiDisain   1   1
majandus-ja ettevõtlusõpe   1 1 2
Riigikaitse,
Praktiline õpe välilaagris
2     2
juudi ajalugu 1 1   2
juudi kirjandus 1 1   2
psühholoogia 1   1 2
uurimistöö koostamine 1     1
Uurimistöö alused 1     1
3D- modelleerimine     1 1
31
 Loogika
         „
2     1
Planimeetria Kolmnurkade ja ringide geomeetria   2 2 4
1042018-2019 Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja klassiti
  1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 7.kl 8.kl 9.kl III Kokku
Vene keel 6 6 7 19 5 3 3 11 2 2 2 6 36
Kirjandus - - - - - 2 2 4 2 2 2 6 10
Eesti keel 2 2 2 6 4 4 4 12 4 4 4 12 30
A- võõrkeel   1 2 3 3 3 3 9 3 3 3 9 21
Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 36
Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 3 7 2     2 12
Geograafia       -       - 1 2 2 5 5
Bioloogia       -       - 1 2 2 5 5
Keemia       -       -   2 2 4 4
Füüsika       -       -   2 2 4 4
Ajalugu       -   1 2 3 2 2 2 6 9
Inimeseõpetus   1 1 2   1 1 2 2     2 6
Ühiskonnaõpetus       -     1 1     2 2 3
Muusika 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3 13
Kunst 2 1 1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 10
Tööõpetus,käsitöö ja kodundus, tehnoloogia 1 1 1 4,5 1 2 2 5 2 2 1 5 13
Kehaline kasvatus 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 6 22
Valikained:                          
Karjääriõpetus                     1 1  
arvutiõpetus           1 1   1 1   5  
По программе 20 23 25   25 28 30   30 32 32    
  19 20 23   24 27 31   31 32 33    
                           
                           
 
heebrea keel,
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
 
 
4
juudi tavad
loovtöö
1 1 1 3 1 1 1 3 1
1
1   2
juudi ajalugu           1 1 2 1 1 1 9
Juudi kirjandus              
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Juudi ainet 1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 7.kl 8.kl 9.kl III
1) в 1-м классе – 20; 2) во 2-м классе – 23;
3) в 3-м и 4-м классах – 25;
4) в 5-м классе – 28;
5) в 6-м и 7-м классах – 30;
6) в 8-м и 9-м классах – 32
 
 
heebrea keel,
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
 
 
4
juudi tavad
loovtöö
1 1 1 3 1 1 1 3 1
1
1   2
juudi ajalugu           1 1 2 1 1 1 9
Juudi kirjandus              
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Juudi ainet 1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 7.kl 8.kl 9.kl III
 
heebrea keel,
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
2
 
6
 
2
 
2
 
 
 
4
juudi tavad
loovtöö
1 1 1 3 1 1 1 3   1   2
juudi ajalugu           1 1 2 1 1 1 9
Juudi kirjandus              
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Juudi ainet 1.kl 2.kl 3.kl I 4.kl 5.kl 6.kl II 7.kl 8.kl 9.kl III
ringid 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
                   
Eesti keel 1 1 1            
                   
Inglise keel       1 1 1 1 1 1