ORT
  • est
  • rus
24.10.2019

Tallinna Juudi kooli õpetajad ja õpilased reisil Brüsselis

14.-18. oktoobrini käisid Tallinna Juudi kooli õpetajad ja õpilased reisil Brüsselis, kus külastati
Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni, Eesti Alalist Esindust ELi juures ja NATO peakorterit.
Euroopa parlamendis võttis meid vastu ning tutvustas Euroopa parlamendi ülesehitust ja
toimimismehhanisme Jana Jalvi-Robertson kommunikatsiooni peadirektoraadi külastuste ja
seminaride osakonnast. Seejärel kohtusime Eesti saadikute Andrus Ansipi, Marina Kaljuranna ning
Yana Toomiga. Nad andsid meile ülevaate oma peamistest ülesannetest ning töövõitudest EL-i
kõrgeimas seadusandlikus kogus. Räägiti EL-i ees seisvatest peamistest probleemidest ning Eesti
sisepoliitikast haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Kõik neli saadiku, tõdesid, et õnneks on Euroopa
parlamendi töö korraldatud nii, et suured riigid ei saa domineerida, vaid peavad tegema koostööd ja
otsima toetajaid väiksemate riikide esindajate seast. Saadikud kiitsid Euroopa parlamendi
konsensusele ja kompromissidele orienteeritud arutluskultuuri ja avaldasid lootust, et ühel päeval
on see ka Eestis norm.
Pärast istungisaali külastust käisime EP kahes peamises õppekeskuses: Parlamentariumis ning
Euroopa ajaloo majas, mis mõlemad kuuluvad Brüsseli vaatamisväärsuste esikümnesse.
Parlamentarium on suurim parlamendi külastus- ja õppekeskus Euroopas ja esimene, mis toimib
täielikult 24 keeles. Seal kasutatakse interaktiivseid multimeediavahendeid, et anda ülevaade
Euroopa parlamendist ja teistest EL-i institutsioonidest ning näidata, kuidas valmivad poliitilised
otsused, mis mõjutavad meie kõigi igapäevaelu. Samuti saab seal korraldada rollimänge
gümnaasiumiastme õpilastele Euroopa demokraatlikult valitud parlamendi töö kiirkursuse raames.
Seni on taolisi õppeksekusi olnud vaid kolm: Brüsselis, Strasbourgis ja Berliinis. On äärmiselt tore,
et juba tuleva aasta hakul avab uksed Euroopa avastuskeskus ka Tallinnas.
Euroopa ajaloo maja püsiväljapaneku põhirõhk on Euroopa 20. sajandi sündmustel ja Euroopa
integratsiooni arengul, mida vaadeldakse laiemast ajaloolisest vaatenurgast, kõrvutades eurooplaste
vastandlikke ajalookogemusi. Tutvusime seal Euroopa ajaloo pöördepunktide ning
sõlmprobleemidega ning mõtisklesime nende tähenduse üle tänapäevale.
Õppekülastus jätkus Berlaymonti hoones, kus kohtusime EK asepresident Ansipi endise
kabinetiliikme Vivian Loonelaga, kes nüüd töötab volinik Dombrovskise meeskonas. Rääkisime
uue Euroopa Komisjoni prioriteetidest järgmiseks viieaastaseks perioodiks.
Õppepäev päädis kohtumisega suursaadik Rein Tammsaarega Eesti Euroopa Liidu Esinduses. Üle
tunni kestnud arutelu käigus rääkis ta põhjalikult enda 25-aastapikkusest diplomaaditöö kogemusest
eri riikides ning vastas rühmaliikmete küsimustele.
Külaskäigul NATO peakorterisse tutvusime Eesti alalise esinduse tööga NATO juures. Meile
esinesid esinduse juht suursaadik Kyllike Sillaste-Elling, tema asetäitja Siiri Königsberg ning
sõjaline esindaja kommodoor Igor Schvede. Peagi liitus ka avaliku diplomaatia osakonna
juhtivtöötaja Robert Pszczel, kellega arutasime selliseid teemasid nagu NATO-Venemaa suhted,
Ukraina konflikti rahvusvaheline mõju, hübriidsõda kui uus sõjaline strateegia, väikeriigid suures
poliitilises mängus ning Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek.
Olgu edasi öeldud suur tänu Eesti esinduse pressiametnikule Mirjam Sutropile, kes külaskäigu
programmi kokku seadis.
Tagasiteel Tallinna külastasime veel Maastrichti ja Aachenit – Euroopa ajalooga tihedalt seotud
linnu.
Kavatseme nüüd oma koolis rohkem Euroopast rääkida mitte üksnes selle mõiste ajaloolises või
geograafilises dimensioonis, vaid eeskätt väärtuste paradigmast lähtudes.